Józef Baran. Wiosenne kukanie

w kukaniu kukułki

w jej głosie

jest ciemna słodycz

Wieczności

echo nieskończoności

niosące się po lesie

i po rosieWięcej Info


Józef Baran. Rozmowa z ptaszkiem w słońcu

ptaszek abnegat

co ledwo się wyłonił

z niebytu

usiadł na słonecznym

drucie telegraficznym

i śpiewa śpiewa śpiewa

zachłystując się

Wielką PrzestrzeniąWięcej Info


Franciszek Klimek. Pan Bóg zmarkotniał

Pan Bóg zmarkotniał, gdy patrząc na Ziemię,

na to co stworzył (a stworzył niemało),

stwierdził ze smutkiem, że to ludzkie plemię,

to Mu się jednak nie bardzo udało.Więcej Info


Jarosław Marek Rymkiewicz. Do widzenia gawrony

Do widzenia sikorki i wam też gawrony

Nicość to będzie rodzaj jakiejś drugiej strony

 

Drugiej strony karmnika śniegu i sosenek

I rodzaj – drugiej strony tych moich piosenekWięcej Info


Jan Białocerkiewicz

"Traktowanie istoty zwierzęcej w sposób nieuznający jej obiektywnej wartości jest łamaniem praw zwierząt” 

                                                                                         z: Jan Białocerkiewicz. Status prawny zwierząt. Toruń 2005


Białocerkiewicz, Jan. Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt, czy prawna ochrona zwierząt. TNOiK, 2005

Prawa zwierząt z różnych perspektyw:  od ochrony ekosystemowej, przez ochronę bioróżnorodności, ochronę gatunkową do ochrony indywidualnego zwierzęcia. Autor omawia m.in. Konwencję ramsarską (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego), Deklarację Praw Zwierząt, a także dokonuje prawnoporównawczej analiza konstytucji wybranych państw w zakresie regulacji chroniących środowisko naturalne, w tym zwierzęta.