Pozycja w serii ekumenicznej KUL pt.  „Jeden Pan, jedna wiara”, pod redakcją L. Górki, W. Hryniewicza i S. Napiórkowskiego. Książka jest próbą oceny teologiczno-ekologicznych rozważań Światowej Rady Kościołów. Przedstawia w jaki sposób ekologowie rozumieją integralność stworzenia, zawiera dokumenty wiążące teologię z ekologią.