When the animals come to us

asking for our help,

will we know what they are saying?

When the plants speak to us

in their delicate, beautiful language,

will we be able to answer them?

When the planet herself

sings to us in our dreams,

will we be able to wake ourselves, and act?

 

Czy, kiedy przyjdą do nas zwierzęta
prosząc o pomoc
będziemy wiedzieli o czym mówią?

Czy, kiedy odezwą się rośliny
w swym delikatnym pięknym dialekcie
będziemy umieli odpowiedzieć?

Czy, kiedy sama Ziemia zaśpiewa do nas przez sen
będziemy potrafili przebudzić się i działać?

 

Gary Lawless, from First Sight of Land. © Blackberry Books, 1990