Dröscher, Vitus B. Reguła przetrwania. Jak zwierzęta radzą sobie z niebezpieczeństwami

Książka Reguła przetrwania otwiera oczy na wiele istotnych mechanizmów i zasad istniejących w świecie natury. Autor pokazuje zjawiska i zależności, których postronny obserwator fauny z pewnością nie zauważy.

Natura bywa gwałtowna i nieprzewidywalna, a życie na wolności wiąże się z koniecznością codziennego zdobywania pożywienia, bezpiecznej kryjówki, czy po prostu przeżycia kolejnego dnia. W świecie fauny rządzi okrutne prawo silniejszego, u którego podstaw leży naturalny łańcuch pokarmowy. Jak świat światem większe osobniki zjadają mniejsze, a niektóre gatunki muszą walczyć między sobą o panowanie na określonym terytorium. Z pozoru ten świat przypomina pełen chaosu i przypadkowości zwierzęcy tygiel. W rzeczywistości jest to jednak zorganizowany i harmonijny system wzajemnych zależności.

Autor przybliża czytelnikowi zwierzęce sposoby na przetrwanie. Barwny język książki przenosi nas do świata fauny, który przypomina poniekąd ludzkie społeczności. Dröscher pokazuje, jak zdeterminowane potrafią być zwierzęta, by nie dać się zabić. Ten specyficzny instynkt przetrwania jest właściwy także człowiekowi. Można tu zresztą zaobserwować wiele podobieństw pomiędzy zachowaniami zwierząt, a zachowaniami jednostek ludzkich w obliczu zbliżającego się zagrożenia.

 


Clough, David. On Animals. Vol. I. Systematic Theology. Bloomsbury, London 2012

This volume is a project in systematic theology: a rigorous engagement with the Christian tradition in relation to animals under the doctrinal headings of creation, reconciliation and redemption and in dialogue with the Bible and theological voices central to the tradition. The book shows that such engagement with the tradition with the question of the animal in mind produces surprising answers that challenge modern anthropocentric assumptions. For the most part, therefore, the novelty of the project lies in the questions raised, rather than the proposal of innovative answers to it.


Clough, David. On Animals. Vol. II. Theological Ethics. Bloomsbury, London 2018

The book presents an authoritative and comprehensive survey of human practice in relation to other animals, together with a Christian ethical analysis building on the theological account of animals which David Clough developed in On Animals Volume I: Systematic Theology (2012). It argues that a Christian understanding of other animals has radical implications for their treatment by humans, with the human use and abuse of non-human animals for food the most urgent immediate priority.


Nowosielski, Jerzy. O herezjach i naszych braciach mniejszych. W: Z. Podgórzec. Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wyd. Łuk, 1993, s. 29-59

Rozmowy z jednym z najznakomitszych malarzy naszych czasów, a przy tym wnikliwym znawcą teologii prawosławnej - Jerzym Nowosielskim.  Wszystkie wypowiedzi artysty łączy żywe odczuwanie istotnych problemów współczesności, pragnienie uczestniczenia, choćby refleksją i przestrogą, w zmieniającej się wokół nas rzeczywistości. ten rozdział poświęcony jest stosunkowi chrześcijan do zwierząt.


Probucka, Dorota. Etyczne potępienie myślistwa. Universitas, 2020

Książka pokazuje ona z szerokiej perspektywy problem myślistwa: prawnej, językowej, etycznej, ewolucyjnej, kulturowej, społecznej, egzystencjalnej i teologicznej. Jest niezwykle dogłębnie przemyślanym zbiorem tekstów zawierających argumentacje przeciwko myślistwu (…) i określa strategie zmian społecznych związanych z eliminacją myślistwa z kulturowych wzorców zachowań.


Smykowski, Krzysztof. Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Wyd. KUL, Lublin 2017

Książka przedstawia zasady etyczne wykorzystania zwierząt w eksperymentach medycznych, na gruncie teologicznomoralnym. Ukierunkowuje człowieka współczesnej wrażliwości na prawa zwierząt oraz jest próba stworzenia zestawu zasad ogólnych do oceny szczegółowych działań w tym zakresie.


Starowiejski, Marek. Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach. WAM 2014

To zbiór opowiadań o zwierzętach, który pokazuje serdeczny do nich stosunek, a także ich bogatą symbolikę. Zawiera teksty głównie z Biblii, apokryfów, opowiadań o męczennikach, literatury monastycznej, czy poezji. Utwory zostały starannie dobrane, tak by były ciekawe, różnorodne i reprezentatywne. Przede wszystkim jednak mają być bardziej tekstami do czytania niż zbiorem materiałów naukowych.


Ślipko Tadeusz. Bioetyka. Najważniejsze problemy. Wyd. Petrus, 2009, Kraków

Bioetyka stała się częścią życia. Wymknęła się z laboratoriów, spod mikroskopów, z probówek, przechowujących tkanki w temperaturze ciekłego azotu, przeniknęła mury laboratoriów, klinik i szpitali, by dotrzeć do ludzi, borykających się z trudnymi problemami, stawiających fundamentalne pytania, stojące blisko życia:
- Czy embrion to już człowiek?
- Czy można sklonować czowieka?
- Czy można pogodzić ewolucję z nauką Kościoła?

Jest to najważniejsza książka, uznanego etyka o międzynarodowym autorytecie, o. Tadeusza Ślipko SJ, zakorzeniona w badaniach naukowych, podejmująca takie zagadnienia, jak:
- ewolucja
- sztuczne zapłodnienie
- diagnostyka prenatalna
- klonowanie
- transplantacje narządów i krwiodawstwo
- eutanazja
- świat zwierząt w świetle etyki
- manipulacje genetyczne
- sterylizacja i kastracja
- stosowanie środków znieczulających (anestezja)
- kara śmierci i samobójstwo
- AIDS i wiele innych problemów


Nasi bracia mniejsi. Ethos 2013, 26, 2

Monograficzny zeszyt czasopisma ETHOS  kwartalnika Instytutu Jana Pawła II KUL (2013, 26, 2(102)) pt. „Nasi bracia mniejsi” poświęcony poświęcony jest namysłowi nad aksjologicznym statusem zwierząt oraz zagadnieniu, czy zwierzętom przysługują określone uprawnienia, a jeśli tak, to jaka jest natura tych uprawnień oraz jakie rodzą one postulaty dla teorii etycznych. Zagadnienie etyki postępowania wobec zwierząt (ang. animal ethics) jest szeroko dyskutowane we współczesnej kulturze Zachodu zarówno na poziomie debaty publicznej, jak i dyskusji naukowych prowadzonych przez filozofów (w szczególności etyków), teologów, antropologów kultury, etologów, socjologów i psychologów.


Zwierzenia zwierząt. 2019, 3

Monograficzny zeszyt czasopisma “Tygodnik Powszechny” pt. Zwierzenia zwierząt. 2019, wydanie specjalne nr. 3 (11).

stworzenia w najlepszych tekstach. Tokarczuk, Stasiuk, Hołownia, de Waal, Robiński, Łubieński, Zajączkowska: 172 strony znakomitych Autorek i Autorów o zwierzętach - i relacjach ludzi ze zwierzętami.


Zwierzęta, nasi bracia mniejsi, 1998, 7

monograficzny zeszyt czasopisma Więź, 1998, 7 (477) poświęcony zwierzętom pt. Zwierzęta, nasi bracia mniejsi.

Spis treści:

ks. Roman E. Rogowski. Zwierzęta – nasi mniejsi bracia
ks. Jan Twardowski. Nie lekceważ • Wiersz dydaktyczny
Andrzej Friszke. Zwierzęta a człowiek rozumny
Teresa Liszcz. Zwierzęta w prawie stanowionym
Adam Wajrak. Cierpienia dzikich zwierząt
Ludmiła Marjańska. Trzy strofy o wielbłądach
Cezary Gawryś. Proboszcz, ludzie i zwierzęta
Dwóch włóczęgów, dwóch przyjaciół
Julia Hartwig. Kot Maurycy
Andrzej Friszke. Muszka, Maks i Sonia
Agnieszka Magdziak-Miszewska. Nasze psy
Piotr Matywiecki. 94 *** (Jeszcze milczenie Boże...)
ks. Henryk Paprocki. Czy tylko człowiek będzie zbawiony?
Mikołaj Dubinin OFMConv. Święty Franciszek i jego brat Słońce
Cezary Żechowski. Wiersze
Marek Melnyk. Krótki przewodnik po domu i zagrodzie Ottona Rohde (2)
Piotr Wojciechowski. Jeden świat, jeden mózg; Metalogika metafizyki
Zofia Romanowiczowa. Trybulacje Proboszcza P.


O cierpieniu zwierząt. Znak 2008,  637, 6

Monograficzny zeszyt czasopisma Znak pt. „O cierpieniu zwierząt”, 2008,  637 (6). ażdy, kto czytał Dziennik Gombrowicza, zapamiętał scenę na argentyńskiej plaży, kiedy to Witoldo próbował ratować odwrócone na grzbiet żuczki. Albo opowieść z tego samego drugiego tomu Dziennika o dogorywającym psie Dusia Jankowskiego, którego trzeba było dobić. W kontekście tych historii Gombrowicz stawia tezę, że cierpienie zwierząt jest całkowicie bez-zasadne i właśnie dlatego w najwyższym stopniu przerażające. Dopowiada, że nawet chrześcijanie nie potrafią sobie z nim poradzić, bo nie obejmuje go plan zbawienia. Czy jest tak rzeczywiście? W naszym numerze chcemy skomplikować obraz chrześcijaństwa, a zarazem pokazać, że cierpienie „braci mniejszych” powinno nas najżywiej obchodzić i nie musi oznaczać stępienia wrażliwości na udrękę ludzi. O. Wacław Hryniewicz przywołuje te tradycje myśli i duchowości chrześcijaństwa, które próbowały pokazać, że „nową ziemię i nowe niebo” zaludnią także „odnowione” rośliny i zwierzęta. O. Wacław Michalczyk w duchowości św. Franciszka odkrywa najgłębszy sens ubóstwa wyrażającego się w miłości do wszystkich stworzeń. Uzupełnieniem refleksji teologów jest artykuł Janusza Tazbira przypominający krwawą historię ludzkiego podboju świata zwierząt i tekst s. Barbary Chyrowicz, która jako etyk porównuje ze sobą cierpienie ludzi i istot niższych. Praktyczne wskazówki przynoszą teksty Adama Wajraka i Michała Olszewskiego.

Spis treści:

JANUSZ TAZBIR – Ludzie przeciwko zwierzętom

WACŁAW HRYNIEWICZ OMI – Chrześcijaństwo a świat przyrody

WACŁAW MICHALCZYK OFM – Święty Franciszek z Asyżu i stworzenia

BARBARA CHYROWICZ SSpS – Cierpienie ludzi – cierpienie zwierząt

ADAM WAJRAK – Las i jego cierpiący mieszkańcy

MICHAŁ OLSZEWSKI – Kręta ścieżka mięsożercy