Bolesław Prus

„Język ludzki nie ma słów do określenia ani serce strun do odczucia psiej przyjaźni. Człowiek zawsze znajdzie pociechę po stracie drogich osób, pies prawie nigdy. Wierzyć należy we wszystko, nawet w opinię, jaką ludzie mają sami o sobie, lecz ufać można tylko – psom.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bolesław Prus "Anielka", 1885


Leon Knabit, OSB

"Im bardziej poznajemy zwierzęta, tym bardziej kochamy ludzi".                                                                                                                                                                           Leon Knabit, OSB


George Bernard Shaw

"Gdy podjąłem decyzję o zostaniu wegetarianinem, skrytykowało mnie wielu lekarzy, wszyscy mówili, o ważność jedzenia mięsa i jakie jest zdrowe. Nigdy ich nie słuchałem, chciałem im pokazać, jak dożyłem starości, nie jedząc zwierząt, ale nie było to możliwe....: wszyscy umarli ".                                                                                                                                    George Bernard Shaw


Mark Twain

„Zarozumiałością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego, że są nieme dla jego percepcji”.              (Mark Twain)


Zenon Kruczyński

„Skala śmierci i przemocy wobec zwierząt jest straszliwa. Nie potrafimy na nią otworzyć oczu, bo ze zgrozy pękłyby nam serca”.                                                                                                                                                                                 (wywiad  z Z. Kruczyńskim pt. „Śpiew psa”. Tygodnik Powszechny 2017)


św. Paweł

„Stworzenie gorąco oczekuje objawienia się chwały synów Bożych. Całe stworzenie zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale z woli Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć  w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia”.               (św. Paweł. List do Rzymian 8, 19—22)


Olga Tokarczuk

„…Cały wysiłek polityki i religii powinien iść w takim kierunku, żeby ludziom żyło się lepiej i szczęśliwiej na świecie, żeby minimalizować cierpienie wszystkich istot żywych.”                                                                                                                      (z: wywiadu z pisarką zamieszczonego w Tygodniku Powszechnym 2018, nr 14, pt. „Światy bizarne”).


Św. Izaak Syryjczyk

[miłosierne serce] Jest to serce, w którym płonie miłość dla całego stworzenia, dla ludzi, ptaków, dla dzikich zwierząt […] dla wszystkich stworzeń. …. Dlatego właśnie taki człowiek nigdy nie ustaje w modłach za zwierzęta…”  (Św. Izaak Syryjczyk)

                                               za: Andrew Linzey. Teologia zwierząt. WAM 2010, s. 101


Albert Schweitzer

„Losem każdej prawdy jest stanie się przedmiotem żartów, zanim stanie się czymś ogólnie przyjętym” (Albert Schweitzer)

Za: A.Linzey and T. Regan (Red.)  Animals and Christianity. A book of readings.


Albert Schweitzer

„Człowiek etyczny nie boi się, że inni wyśmieją go i nazwą sentymentalnym.”  (Albert Schweitzer)

Za: A.Linzey and T. Regan (Red.)  Animals and Christianity. A book of readings.


Albert Schweitzer

„Ludzie będą zdumieni tym, jak wiele czasu potrzebowali, zanim się nauczyli postrzegać bezmyślnie krzywdzenie życia, jako rzecz nie do pogodzenia z etyką” (Albert Schweitzer)


Katechizm Kościoła Katolickiego

„Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia jest sprzeczne z godnością człowieka” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2418)