Franciszek

Mamy „uprawiać i doglądać” ogród świata (Księga Rodzaju 2, 15). Papież Franciszek wyjaśnia, że „doglądanie oznacza chronienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie” (Encyklika Laudato si')


Franciszek

„Obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś sposób przekłada się na sposób traktowania innych ludzi. Serce jest jedno…” Franciszek (Laudato Si, s.23)


Jan Paweł II

„Stwórca chciał, aby człowiek korzystał z przyrody jako rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksplorator.”