Krowa: coś, co wypełnia sobą niedaleką

Odległość między punktem Muu a punktem Mleko.

 

W: Ogden Nash. W świecie mułów nie ma regułów. Media Rodzina 2007 (tłum. S. Barańczak)