Dzień upalny, psia buda i pies na łańcuchu

Kilka kroków opodal miska pełna wody.

Ale łańcuch za krótki i pies nie dosięga.

Dodajmy do obrazka jeszcze jeden szczegół:

nasze o wiele dłuższe

i mniej widzialne łańcuchy,

dzięki którym możemy swobodnie przejść obok.

 

Z: Wisława Szymborska. Wystarczy. Wydawnictwo a5, 2014