Zapraszamy do umieszczania w witrynie Opowiedzzwierze.pl własnych tekstów publicystycznych, naukowych, opowiadań, wierszy, wspomnień i komentarzy.

Uwaga!! Można też przysyłać utwory innych autorów, lub tylko informację o nich. W tym przypadku należy jednak zawsze podać nazwisko autora, tytuł i informację skąd został wzięty tekst lub obraz. Takie materiały będziemy zamieszczać w witrynie jedynie po sprawdzeniu, czy są dostępne w domenie publicznej lub po uzyskaniu prawa do publikowania tych utworów.

Przysyłając tekst lub zdjęcie, obraz czy film należy wypełnić odpowiednią część formularza i podpiąć plik z tekstem, plik graficzny lub film, i wysłać.
Jeżeli będzie taka potrzeba, tekst, po zaakceptowaniu przez redakcję, może być redagowany, ale zawsze w porozumieniu z autorem, i zostanie opublikowany jedynie po zaakceptowaniu przez autora ewentualnych zmian. Publikując teksty i obrazy zobowiązujemy się do nieujawniania żadnych danych osobowych zawartych w korespondencji i do podawania nazwiska autora tekstu (lub pseudonimu) wyłącznie za jego zgodą (więcej w okienkach: Polityka prywatności i Zasady publikowania).

Prosimy wypełnić formularz