Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=307

Państwowy Instytut Weterynaryjnyhttp://www.piwet.pulawy.pl/ . Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie m.in. ochrony zdrowia zwierząt.

Główny Inspektorat Weterynarii   https://www.wetgiw.gov.pl/ , Na jego czele stoi Główny Lekarz Weterynarii. Organem wykonującym zadania Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa jest wojewódzki lekarz weterynarii, będący kierownikiem wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej. Wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii podlega powiatowy lekarz weterynarii, będący kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej. Własne kompetencje w zakresie weterynarii posiada także graniczny lekarz weterynarii, który wykonuje swoje zadania przy pomocy granicznego inspektoratu weterynarii. Graniczny lekarz weterynarii podlega Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Inspekcja realizuje m.in. zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.

 

Urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne, miast  – przy tych urzędach działają często Zespoły ds. Zdrowia i Ochrony zwierząt. Jeżeli nie ma takiego zespołu, to sprawami zwierząt zajmują się wydziały lub biura ds. środowiska tych urzędów.

Prawne obowiązki gminy wobec zwierząt. Pdf do pobrania Tutaj: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23725

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności –  w niektórych miastach przy urzędach miejskich działają takie komisje.

 

Miejskie/powiatowe/prywatne schroniska dla bezdomnych zwierząt