Grant, Robert M. Early Christians and Animals. Taylor & Francis Ltd, 2016

Jaromi, Stanisław. Idea franciszkańska. Wielkie problemy współczesności i nasze małe odpowiedzi. Bratni Zew 2018

Leon Knabit, Czy zwierzęta mają duszę? Kraków: Wydawnictwo Nemrod, 2005 (moralizujące opowiadania poświęcone relacjom człowieka i zwierząt)

Starowiejski, Marek. Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach. WAM 2014

Szczepanowicz Barbara. Zwierzęta i rośliny w życiu świętych oraz jako ich atrybuty. Wyd Dehon, 2007

Świerczek, Zbigniew. Ekologia, kościół i święty Franciszek. WSD oo. Franciszkanów 1990