„Losem każdej prawdy jest stanie się przedmiotem żartów, zanim stanie się czymś ogólnie przyjętym” (Albert Schweitzer)

Za: A.Linzey and T. Regan (Red.)  Animals and Christianity. A book of readings.