Według autora „Sumienia ekologicznego”, utrata środowiska naturalnego, jego wewnętrznej równowagi, prowadzi do pojawienia się choroby, a w dalszej perspektywie – śmierci człowieka i innych istot żywych. Celami zaś normy zdrowia powinna być właściwa adaptacja człowieka do jego niszy ekologicznej, na którą składają się środowisko przyrodnicze i społeczne człowieka.