Animal Aid – Fighting Animal Abuse & Promoting a Cruelty-free Lifestyle  – strona aktywistów brytyjskich działających w obronie zwierząt nieprzerwanie od 1977 r. Na stronie można znaleźć inspirujące materiały i pomysły.