W tych trudnych czasach, niedobrych dla zwierząt, bo któż o nich teraz myśli!, powstała nowa strona facebookowa (fan page) zatytułowana „Chrześcijanie dla zwierząt”. Jej celem jest upowszechnianie myśli i działań, których celem jest poprawa losu zwierząt. Strona kierowana jest do wszystkich ludzi, którzy współ-czują ze zwierzętami, przede wszystkim jednak do tych, którzy moralne, etyczne powinności wiążą także ze zobowiązaniem wobec Stwórcy wszystkiego. To nie ma być, w zamiarze administratorów miejsca, w żadnej mierze wykluczające. Jednak wciąż większość Polaków to chrześcijanie. Dobre gospodarowanie powierzonym ludziom przez Boga stworzeniem jest naszym obowiązkiem, miłość do Stworzonego świata wynika wprost z miłości do Boga. Niestety przykazania przykazaniami a życie toczy się wyżłobionymi przez wieki koleinami. Nigdy złe traktowanie zwierząt nie było w wierze chrześcijańskiej usprawiedliwione, ale trudy ludzkiego życia, a także niewiedza sprawiły, że zwierzęta traktuje się instrumentalnie, pomimo to, że nie ma żadnej ku temu konieczności, a nasza wiedza o tym co  i jak odczuwają jest już ogromna.

Ustawa nazywana „5 dla zwierząt” mająca na celu choć trochę poprawić los zwierząt hodowanych na futra, psów na wsi, umożliwić większą kontrolę nad patologiami i złymi ludźmi, właśnie została odrzucona. Nie będzie nadal procedowana. Nie wiadomo, kiedy zostanie zaproponowana nowa, co będzie zawierała.

Protesty hodowców zwierząt na futra, a przy tej okazji groźne protesty rolników, pokazały dobitnie, jak dalece obojętne jest dla tych ludzi dobro zwierząt. Ustawa nie była dobra, zaskakiwała producentów, rzeczywiście stawiając ich w trudnej sytuacji. Ale też nigdy nikt z protestujących, domagających się wyrzucenia Ustawy do kosza,  nie zająkną się nawet o tym, aby poprawić warunki życia zwierząt w hodowlach, aby bardziej humanitarnie je zabijać. Nikt nie prosił Rządu, ani społeczeństwa o środki na przekwalifikowanie produkcji na inną, niezwiązaną z wykorzystywaniem czujących stworzeń. Chodziło tylko o ludzi i pieniądze.

Niczego nie wywalczymy dla zwierząt, jeżeli nie zmienimy sposobu myślenia o nich. Nowo powstająca strona i skupiona wokół niej społeczność będzie próbowała to zrobić. Dołączam.

A Opowiedzzwierzę.pl udostępnia swoje strony dla obszerniejszych artykułów. Zapraszam!