Ponad 50 pro zwierzęcych i ekologicznych organizacji religijnych napisało 21 listopada 2023 r. list do papieża Franciszka, popierając ukryte przesłanie zawarte w jego ostatniej adhortacji apostolskiej, Laudate Deum, i wzywając do bezpośredniego odniesienia się do negatywnego wpływu rolnictwa zwierzęcego na klimat, w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Dubaju, zaczynającej się 30 listopada. List, wystosowany przez In Defense of Animals’ Interfaith Vegan Coalition i Plant Based Treaty, wzywa Papieża także do wydania osobnego nauczania o współczującym traktowaniu zwierząt, które cierpią w rolnictwie zwierzęcym zanieczyszczającym Ziemię i przyczyniającym się do głodu na świecie.

Religijne i świeckie organizacje, a też pojedyncze osoby, mogą wesprzeć list wysyłając na adres interfaith@idausa.org mail o następujacej treści:  „Please include my name among the signatories of the letter” + imię, nazwisko i nazwa organizacji/grupy

List w j. angielskim jest dostępny TUTAJ

List w języku polskim jest dostępny TUTAJ 

Adhortacja Laudate Deum opublikowana przez Papieża Franciszka 4 października 2023 odnosi się jeszcze raz do kryzysu klimatycznego i jest kontynuację encykliki z 2015 r. zatytułowanej: Laudato si’. O trosce o nasz wspólny dom (2015), która uczyła ludzkość o wewnętrznej wartości wszystkich stworzeń Bożych. Sygnatariusze listu koalicyjnego oczekiwali, że Laudate Deum opierając się na Laudato si’, wyraźnie zdefiniuje ludzkie interakcje ze zwierzętami i przyrodą, jako podstawową przyczynę kryzysu klimatycznego i ekologicznego, przed którym stoi nasz świat.

Papież Franciszek mówi w encyklice Laudato si’: „Czytamy w Ewangelii, że Jezus mówi o ptakach powietrznych, że „żaden z nich nie jest zapomniany przed Bogiem. Jak więc moglibyśmy je źle traktować lub wyrządzać im krzywdę?”(#221). Jako że hodowle zwierząt powodują skrajne okrucieństwo wobec miliardów ptaków każdego roku i powodują ogromne zniszczenia środowiska poprzez zanieczyszczenie wody i powietrza, papież pośrednio potępił w ten sposób hodowlę zwierząt, także w Laudate Deum (#1).

Także inne wypowiedzi i działania papieża Franciszka sprawiają, że ukryte znaczenie Laudate Deum staje się jeszcze bardziej oczywiste.

Do wygłoszenia przemówienia na konferencji dla akredytowanych dziennikarzy zatytułowanej „Laudate Deum: głosy i świadectwa na temat kryzysu klimatycznego” zorganizowanej 5 października 2023, dzień po ogłoszeniu adhortacji  Watykan wybrał pisarza i członka założyciela Farm Forward – Jonathana Safrana Foera.  Zaproszenie Foera, głośnego krytyka hodowli przemysłowej i zwolennika ograniczenia spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, do publicznej interpretacji Laudate Deum jest obiecującym krokiem w kierunku krytycznej oceny przez Watykan przemysłowej hodowli zwierząt i nadzieją, że Papież sformułuje moralne podstawy dla zakończenia hodowli przemysłowej. W swoim przemówieniu Foer wezwał słuchaczy do spożywania mniejszej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wspierania reformy systemów żywnościowych, a też zmian na poziomie politycznym w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego (text i  recording).

W liście do papieża Franciszka liderzy organizacji religijnych z zadowoleniem przyjęli ukryte przesłanie Laudate Deum i poprosili Jego Świątobliwość o zajęcie się negatywnymi skutkami systemu żywnościowego podczas COP28 poprzez konkretne nauczanie na temat moralności w relacjach człowiek-zwierzę. Ich list ostrzega, że nawet jeśli dziś zakończymy wydobycie paliw kopalnych, emisje gazów cieplarnianych z samego systemu żywnościowego spowodują wzrost globalnych temperatur o ponad 1,5 stopnia C.

Według badań opublikowanych w Nature, diety oparte na roślinach powodują o 75% mniej emisji żywności ogrzewającej klimat, zanieczyszczenia wody i użytkowania gruntów niż diety zawierające choćby tylko 100 gramów mięsa dziennie. Diety roślinne mogą również ograniczyć niszczenie dzikiej przyrody o 66% i zużycie wody o 54%. Ludzkość może osiągnąć zrównoważoną i integralną ekologię tylko poprzez naprawę naszych relacji ze zwierzętami i naturą, co oznacza, że nie ma miejsca na okrutne i zanieczyszczające środowisko rolnictwo zwierzęce.

W liście czytamy:

„Prosimy o podniesienia w czasie COP28 alarmu w sprawie oddziaływania systemu produkcji żywności, o czym nie ma mowy w porozumieniu paryskim. Prosimy, aby Wasza Świątobliwość wykorzystała swój wpływ, aby zachęcić do podjęcia wspólnych działań w celu ochrony naszej przyszłości. Johan Rockström, dyrektor Potsdam Institute for Climate Impact Research, mówi: „Ostateczna bitwa o to, czy uda się nam osiągnąć założone w Paryżu cele klimatyczne, zależy od tego, czy jesteśmy w stanie przekształcić globalny system żywnościowy”.

W tym roku naukowcy potwierdzili, że przekroczyliśmy już sześć z dziewięciu granic wytrzymałości planety. Wspomniany wcześniej, najwyższej klasy specjalista Johan Rockström mówi: „Sposób, w jaki produkujemy żywność na świecie, jest głównym powodem, dlaczego przekroczyliśmy granice planetarnej wytrzymałości. Jest to największe zagrożenie dla stabilności planety i systemów podtrzymywania życia, począwszy od zasobów pitnej wody, zapylaczy i zdrowej gleby, skończywszy na generowaniu opadów deszczu oraz jakości wody i powietrza. Obecna produkcja żywności zagraża naszej przyszłości”.

Z szacunkiem prosimy o wezwanie społeczeństw do ograniczenia konsumpcji produktów zwierzęcych, przekształceń w systemach produkcji żywności w kierunku produkcji roślinnej i etycznego, wrażliwego traktowania zwierząt. To będzie potężna część odpowiedzi na kryzys klimatyczny.”

Cały list i pełną listę sygnatariuszy można przeczytać  TUTAJ. List jest dostępny w tłumaczeniach na  FrenchSpanish, Polski.

 

Komentarze towarzyszące listowi:

 „Papieska adhortacja apostolska Laudate Deum tworzy potężne ramy moralne dla myślenia o żywności, którą spożywamy, zarówno jako źródle zmian klimatycznych, jak i cierpienia istot pozaludzkich. Jesteśmy niezwykle zachęceni przez instytucje katolickie na całym świecie, które angażują się w adhortację papieża i pracują nad dostosowaniem swoich wyborów żywieniowych do swoich wartości”.  – Andrew deCoriolis, Farm Forward

„Nasza Międzywyznaniowa Koalicja Wegańska jest podbudowana troską papieża Franciszka o środowisko i wzywa papieża Franciszka do wykorzystania swoich wpływów, aby podnieść alarm podczas COP28 i rozważyć rozwiązania oparte na roślinach przedstawione w naszym liście. Z niecierpliwością oczekujemy nadchodzącej adhortacji o miłosierdziu dla zwierząt, które nadal cierpią przerażające okrucieństwa w przemysłowych hodowlach, które zanieczyszczają naszą planetę”. Lisa Levinson, Interfaith Vegan Coalition, In Defense of Animals

 „Skończył nam się czas. Jesteśmy na rozdrożu. Wiemy, co zrobiłby Jezus. Zaprzestał krwawych ofiar ze zwierząt w Świątyni. Wiemy, że świat sam w sobie jest Świętą Świątynią Boga. Moc Boga przepływa przez nas teraz, aby powstrzymać krwawe ofiary z bilionów zwierząt, przestać dominować i niszczyć cenną planetę, którą Bóg dał nam pod opiekę, i żyć w partnerstwie i Boskiej Miłości z całym Świętym Stworzeniem „. Judy McCoy Carman, Interfaith Vegan CoalitionCircle of Compassion, i autorka Peace to All Beings

 „System żywnościowy, a w szczególności hodowla zwierząt, naruszył 5 z 9 naszych planetarnych granic, zagrażając stabilności Ziemi. Potrzeba systemu żywnościowego opartego na roślinach jest pilniejsza niż kiedykolwiek„.  — Nicola Harris, Plant Based Treaty

 „Drogi Ojcze Święty, wielu katolików troszczących się o zwierzęta i ludzi jest rozczarowanych, że Laudato Deum nie wspomina o straszliwym przemyśle rolnictwa zwierzęcego, o potwornym cierpieniu zwierząt z rąk ludzi w rzeźniach i podczas testów laboratoryjnych na zwierzętach. Święty Franciszek z Asyżu miał rację, nazywając wszystkie żywe istoty swoimi braćmi i siostrami. Są naszymi mniejszymi braćmi i siostrami, a my jesteśmy wezwani do ich ochrony i opieki nad nimi.  Byłaby to świetna okazja, aby poruszyć te ważne kwestie i sposób, w jaki pokojowa dieta roślinna byłaby bardziej zgodna z nauczaniem Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili””. — o. Donatello Iocco

 „W 2015 roku Kościół katolicki z wielką radością przyjął encyklikę papieża Franciszka, Laudato Si. Był to wielki krok naprzód i powód do nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli. Tak więc także z nadejściem Laudate Deum pojawiło się wielkie oczekiwanie. Laudato Deum zaczyna się dobrze i początkowo wydaje się obiecywać dalszy rozwój myśli papieża na temat stworzenia i wszystkiego, co się z tym wiąże, ale niestety nie spełnia oczekiwań. Ci z nas, którzy liczyli na większy rozwój myśli o życiu pozaludzkim, ostatecznie się rozczarowali. W rzeczywistości jest tak mało wzmianek o zwierzętach jako takich, że czytelnik musi dość mocno szukać, aby znaleźć tego rodzaju odniesienia! Na zakończenie dokumentu papież Franciszek mówi: „Kiedy istoty ludzkie twierdzą, że zajmują miejsce Boga, stają się swoimi najgorszymi wrogami” (LD#73). Możemy dodać, że kiedy istoty ludzkie twierdzą, że zajmują miejsce Boga, stają się również najgorszymi wrogami zwierząt, a to jest rozpaczliwie tragiczne. Gdyby tylko Laudate Deum pomogło nam to dostrzec!”. — o. Terry Martin

 „Jestem weganinem, ponieważ nie chcę wyrządzać krzywdy zwierzętom, ale także dlatego, że uważam, że jest to droga naprzód dla naszej planety, biorąc pod uwagę obecny kryzys. Chrześcijański weganizm wydaje się być całkowicie zgodny z nakazem Jezusa, aby kochać naszych bliźnich, co dla mnie obejmuje stworzone zwierzęta, a nawet samą planetę”. — o. Derek Reeves

 „Promowanie ograniczenia spożycia mięsa nie oddaje pilności sprawy. Jeśli już, to nowa papieska encyklika dotyczy pilnej potrzeby, ponieważ nasz planetarny dom płonie. Kiedy nasz dom płonie, nie prosimy naszych współmieszkańców, aby rzucali mniej płonących zapałek, ale prosimy ich, aby przestali rzucać zapałki i dołączyli do brygady przeciwpożarowej. Musimy przestać uspokajać przemysł hodowli zwierząt. Jest to bez wątpienia najbardziej destrukcyjny i zbędny przemysł na naszej planecie. Musimy znaleźć odwagę, by jasno powiedzieć, że należy go zamknąć z celowym pośpiechem”. — Dr. Sailesh Rao, Climate Healers

„W Laudate Deum papież Franciszek słusznie podkreśla pilność reakcji na kryzys klimatyczny.  Ale, aby zaradzić temu kryzysowi, musimy uznać fakt, że przemysłowa hodowla zwierząt jest jego największym sprawcą i podkreślić pilną potrzebę przejścia na dietę roślinną. Musimy też wspierać rolników w dokonaniu tej zmiany. Musimy to zrobić również dlatego, że grzechem jest nadużywanie Bożego Stworzenia, tak jak robimy to na farmach fabrycznych i we wszystkich innych systemach wykorzystywania zwierząt, a także dlatego, że nasze traktowanie naszych braci i sióstr, zwierząt, jest powiązane ze zdrowiem planety i nas samych.  Nie możemy przynieść pokoju ludzkiemu światu, pokoju, który jest tak bardzo potrzebny, gdy stosujemy przemoc wobec innych zwierząt”. — Barbara Gardner, Animal Interfaith Alliance

„Do słów Alberta Schweitzera: „Dopóki nie rozszerzymy naszego kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty, ludzkość nie znajdzie pokoju”, dodałbym, że współczująca i miłosierna postawa Jezusa nie powinna być stosowana tylko do ludzi, ale do wszystkich słabszych i bezbronnych. Powinniśmy być dla innych stworzeń tym, kim Chrystus jest dla nas. I jeśli szybko nie zmienimy naszego stosunku do innych mieszkańców Ziemi, jeśli nie przestaniemy ich bezdusznie i okrutnie wykorzystywać, nie powstrzymamy katastrofy klimatycznej i ekologicznej. Wszyscy zginiemy, a Bóg nas osądzi, a wokół tronu Sędziego zasiądą także… zwierzęta”. — Barbara Niedźwiedzka, Chrześcijanie dla Zwierząt – Polska i Animator Laudato si’ Movement

 „Jeśli przyjmiemy napomnienie św. Franciszka z Asyżu: „Nie krzywdzić naszych pokornych braci (zwierząt) jest naszym pierwszym obowiązkiem wobec nich, ale poprzestanie na tym nie wystarczy. Mamy wyższą misję: służyć im, ilekroć tego potrzebują”, musimy traktować każde zwierzę w potrzebie jak bliźniego”. — Virginia Bell, Catholic Action for Animals 

 

### Linki ###

List Interfaith Vegan Coalition i Plant Based Treaty do Papieża Franciszka odnoszący się do adhortacji Laudate Deum: 

English

French

Spanish

Polish

 

Sygnatariusze listu zrzeszeni w Interfaith Vegan Coalition:

Animal Interfaith Alliance

A Prayer for Compassion Film

All-Creatures.org

American Vegan Society

Animals’ Prayer Flag Project

Bhakti Marga

Catholic Action for Animals

Christian Animal Rights Association

Christian Vegetarian Association

Christians for Animals (Poland)

Circle of Compassion

Climate Healers

Committee of Consciousness

Compassion Consortium

Compassionate Living

Compassionate Spirit

Concern for Helping Animals in Israel

Creation Care Church

Dharma Voices for Animals

Green Islam

Faith Action for Animals

Fraternitè pour le Respect Animal (France)

God’s Creatures Ministry

In Defense of Animals

Interfaith Vegan Alliance

Jewish Veg

Karuna Music and Art

Main Street Vegan Academy

Million Vegan Grandmothers

One Love Animal Connection Ministry

PETA Lambs

Quaker Animal Kinship

SARX

Seeds to Inspire Foundation

Shamayim: Jewish Animal Advocacy

St. Francis Alliance

The Black Vegan Experience

The Spiritual Forum

The Vegan Museum

Together in Creation

United Poultry Concerns

Vegan Spirituality

Vegan World 2026

World Vegan Assembly

 

Contacts:

 

In Defense of Animals to międzynarodowa organizacja ochrony zwierząt mająca ponad 250 000 zwolenników i 40-letnią historię walki o zwierzęta, ludzi i środowisko poprzez edukację i kampanie, a także praktyczne ośrodki ratunkowe w Kalifornii, Indiach, Korei Południowej i wiejskim Mississippi. Zapoczątkowała koalicję Interfaith Vegan Coalition. www.idausa.org

The Interfaith Vegan Coalition (IVC) pomaga aktywistom na rzecz zwierząt i przywódcom duchowym wprowadzać wegańskie wartości do społeczności duchowych, etycznych i religijnych. IVC zapewnia narzędzia, które pomagają wszystkim tradycjom wiary i świeckiej mądrości praktykować ideały życia bez przemocy, pełnego łagodności, nie krzywdzącego żadnego zwierzęcia. www.interfaithvegancoalition.org Koalicja obejmuje 43 member organizations, 4 organizacje stowarzyszone i jedną organizację partnerską Animal Interfaith Alliance, na którą składa się 17 organizacji członkowskich. Wszystkie te organizacje pracują harmonijnie dla wspólnej sprawy.

The Plant-Based Treaty (Traktat Roślinny) to oddolna inicjatywa wzywająca rządy krajowe do wynegocjowania przełomowego traktatu międzynarodowego – pierwszego tego rodzaju, który umieści systemy żywnościowe w centrum walki z kryzysem klimatycznym. www.plantbasedtreaty.org  Powstała, jako uzupełnienie porozumienia paryskiego UNFCCC/Paryż i ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji krytycznych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce, promowanie przejścia na zdrowszą, zrównoważoną dietę roślinną oraz aktywne odwracanie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i różnorodności biologicznej.

Chrześcijanie dla Zwierząt – Polska to społeczność katolików, którzy wzywają Kościół Katolicki do realnego objęcia zwierząt chrześcijańską moralnością i dobrocią. https://www.facebook.com/ChrzescijanieZwierzeta ; www.opowiedzzwierze.pl