„Posiadanie jednego kota prowadzi do posiadania następnego.”