„Traktowanie istoty zwierzęcej w sposób nieuznający jej obiektywnej wartości jest łamaniem praw zwierząt” 

                                                                                         z: Jan Białocerkiewicz. Status prawny zwierząt. Toruń 2005