Kastrujemy bezdomność –  program systemowej walki z bezdomnością zwierząt poprzez kastrację, realizowany przez Fundację Karuna i samorządy