Pomiędzy jednymi i drugimi istnieje tajemnicza więź: aniołowie i zwierzęta wypełniają wolę Bożą. Aniołowie najdoskonalej, z największą świadomością i jasnością widzenia; zwierzęta, które św. Franciszek z Asyżu nazwał swoimi braćmi, również wypełniają wolę Bożą, ale zupełnie tego nie rozumieją.                                                                                                              ks. Jan Twardowski. O zwierzętach wiemy mniej niż o aniołach. W: O psach, kotach i aniołach. Wydawnictwo Literackie 2017.