Bałem się oczy słabną — nie będę mógł czytać

pamięć tracę — pisać nie potrafię

drżałem jak obora którą wiatr kołysze

— Bóg zapłać Panie Boże bo podał mi łapę

pies co książek nie czyta i wierszy nie pisze

 

z: ks. Jan Twardowski. Wybór wierszy. Wydawnictwo „M”, 2003