„Im bardziej poznajemy zwierzęta, tym bardziej kochamy ludzi”.                                                                                                                                                                           Leon Knabit, OSB