Quasi autobiograficzne opowieści noblistki o wzajemnego przenikaniu się niezależnej natury kociej i ludzkiej oraz o rolo kota w życiu człowieka.