Rozmowy z jednym z najznakomitszych malarzy naszych czasów, a przy tym wnikliwym znawcą teologii prawosławnej – Jerzym Nowosielskim.  Wszystkie wypowiedzi artysty łączy żywe odczuwanie istotnych problemów współczesności, pragnienie uczestniczenia, choćby refleksją i przestrogą, w zmieniającej się wokół nas rzeczywistości. ten rozdział poświęcony jest stosunkowi chrześcijan do zwierząt.