„…Cały wysiłek polityki i religii powinien iść w takim kierunku, żeby ludziom żyło się lepiej i szczęśliwiej na świecie, żeby minimalizować cierpienie wszystkich istot żywych.”                                                                                                                      (z: wywiadu z pisarką zamieszczonego w Tygodniku Powszechnym 2018, nr 14, pt. „Światy bizarne”).