Mamy „uprawiać i doglądać” ogród świata (Księga Rodzaju 2, 15). Papież Franciszek wyjaśnia, że „doglądanie oznacza chronienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie” (Encyklika Laudato si’)