Teoekologia z podtytułem Mistyka wszystkich rzeczy jest jedną z trzech książek, które tworzą – obok Mistyki gór i Mistyki Tatr – „trylogię mistyczną”. Książka ma formę dialogiczną w tym znaczeniu, że autor dopuszcza w niej do głosu – poprzez liczne cytaty – bardzo różnych ludzi. Wychodzi z założenia, że – jak pisał na przełomie III i IV wieku babiloński rabin Rawa – „przytoczony w odpowiednim momencie cytat jest tym, czym chleb dla głodnego”.