Okaleczony Giotto. Hałaśliwe: Silenzio!

Z mijanego po drodze samochodu

do przewozu zwierząt

odprowadza mnie bezradne

spojrzenie cielęcia

wiezionego na rzeź.

 

Pomóż, święty Franciszku.

Ukaż się przed bramą rzeźni.

A jeśli jesteś teraz zajęty,

to wyślij

brata Sylwestra

lub wilka z Gubbio.

 

(1 sierpnia 2003)

Z: Ryszard Krynicki, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, s. 329