Wznowienie klasycznej książki – biblii obrońców praw zwierząt – ze wstępem Yuvala Noaha Harariego, autora „Sapiens”, oraz wprowadzeniem Dariusza Gzyry, współzałożyciela Stowarzyszenia Empatia.