Książka przedstawia zasady etyczne wykorzystania zwierząt w eksperymentach medycznych, na gruncie teologicznomoralnym. Ukierunkowuje człowieka współczesnej wrażliwości na prawa zwierząt oraz jest próba stworzenia zestawu zasad ogólnych do oceny szczegółowych działań w tym zakresie.