[miłosierne serce] Jest to serce, w którym płonie miłość dla całego stworzenia, dla ludzi, ptaków, dla dzikich zwierząt […] dla wszystkich stworzeń. …. Dlatego właśnie taki człowiek nigdy nie ustaje w modłach za zwierzęta…”  (Św. Izaak Syryjczyk)

                                               za: Andrew Linzey. Teologia zwierząt. WAM 2010, s. 101