Książka traktuje o współczesnej ludzkości wobec zagrożenia ekologicznego, teologicznych podstawach i odpowiedzialności człowieka za środowisko przyrodnicze oraz o stanowisku kościoła wobec niebezpieczeństwa powszechnej katastrofy ekologicznej.