Rozdział pt. Maski zwierząt w zbiorze esejów mówi o stosunku ludzi do zwierząt.