2024

2023

  • Zwierzęta w paszczy chrześcijan: o raporcie „Katolicy i Boże zwierzęta”. Podkast Darka Gzyry „Ważne nieważne”. listopad 2023 https://soundcloud.com/krytyka/zajrzec-w-paszcze-chrzescijan-gzyra?in=krytyka/sets/wa-ne-niewa-ne&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
  • Jak katolicy traktują zwierzęta. Wywiad przeprowadzony z Barbarą Niedźwiedzka przez Alicja Dec z Radio Emaus 6 czerwca 2023. https://open.spotify.com/episode/7oMSMR4cYfKw4wHhDxxzEx
  • Debata wokół‚ Raportu „katolicy i Boże zwierzęta”, zorganizowana  przez Centrum Etyki Chrześcijańskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z udziałem teologów, etyków i aktywistów. 5 czerwca 2023  https://youtube.com/live/Rmzmf06BYtM
  • Podkast Otwartych Klatek. Raj był wegański. Wywiad prowadzi Monika. luty 2023