Link do nagrania debaty wokół raportu „Katolicy i Boże zwierzęta”, zorganizowanej przez Centrum Etyki Chrześcijańskiej na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, z udziałem teologów, etyków i aktywistów: https://youtube.com/live/Rmzmf06BYtM

Debata, która odbyła się 5 czerwca była zarazem pierwszą publiczną konsultacją raportu i otwarciem szerszej dyskusji w środowisku katolików na temat naszego stosunku do czujących zwierząt.

Ze strony twórców raportu głos zabrali: Barbara Niedźwiedzka oraz Bartłomiej Gardoliński, w roli komentatorów: dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. UKSW; dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ; ks. proboszcz Dariusz Jaślarz — opiekun grupy Chrześcijanie dla Zwierząt, ks. dr Krzysztof Smykowski (KUL), dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL.

Spotkanie prowadziła dr Magdalena Kozak (Akademia Ignatianum)

 

dr hab. Barbara Niedźwiedzka                                                                         dr Magdalena Kozak 
Zespół „Troska o Stworzenie” KKiK                                                                      Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii
mxniedzw@cyf-kr.edu.pl                                                                                     Wydział Filozoficzny Akademia Ignatianum w Krakowie                                                                                                                                                                                       magdalena.kozak@ignatianum.edu.pl