„Skala śmierci i przemocy wobec zwierząt jest straszliwa. Nie potrafimy na nią otworzyć oczu, bo ze zgrozy pękłyby nam serca”.                                                                                                                                                                                 (wywiad  z Z. Kruczyńskim pt. „Śpiew psa”. Tygodnik Powszechny 2017)