Franciszek

„[…] inne stworzenia [nie] są całkowicie podporządkowane dobru człowieka, jak gdyby nie miały one wartości samej w sobie i jakbyśmy mogli nimi dysponować do woli”. Encyklika Laudato si'


Joseph Ratzinger (Benedykt XVI)

„[…] produkcja przemysłowa – […] ta degradacja żywych istot, zamienionych w towar, rzeczywiście wydaje mi się sprzeczna ze stosunkiem człowieka do zwierzęcia, jaki przewija się w Biblii”. Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI) w wywiadzie-rzece „Bóg i świat” Petera Seewalda, pytany o kwestię wykorzystywania i jedzenia zwierząt.


Jan Paweł II

„[…] nie można bezkarnie używać różnego rodzaju bytów, żyjących czy nieożywionych — składników naturalnych, roślin, zwierząt — w sposób dowolny, jedynie według własnych potrzeb gospodarczych. Przeciwnie, należy brać pod uwagę naturę każdego bytu oraz ich wzajemne powiązanie w uporządkowany system, którym właśnie jest kosmos”. Jan Paweł II. Encyklika „Sollicitudo Rei Socialis”


Zbliżają się wybory do Sejmu RP - zawalczmy o zwierzęta

Zbliżają się wybory do Sejmu RP. Odszukałam co w programach startujących koalicji jest na temat dobrostanu zwierząt. Dalej znajdziecie to, co znalazłam. Rozmawiajmy o dobrostanie i prawach zwierząt z kandydatami na posłów, na spotkaniach wyborczych, poruszmy te sprawy, dopytajmy o szczegóły, o możliwości realizacji, i głosujmy na tych, którzy rokują, że naprawdę będą walczyć o lepsze życie dla zwierząt.Więcej Info