COP28: Liderzy organizacji zrzeszonych w Interfaith Vegan Coalition wzywają Papieża, aby na szczycie klimatycznym zabrał głos w sprawie emisji z przemysłowych hodowli zwierząt

Ponad 50 pro zwierzęcych i ekologicznych organizacji religijnych napisało 21 listopada 2023 r. list do papieża Franciszka, popierając ukryte przesłanie zawarte w jego ostatniej adhortacji apostolskiej, Laudate Deum, i wzywając do bezpośredniego odniesienia się do negatywnego wpływu rolnictwa zwierzęcego na klimat, w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Dubaju, zaczynającej się 30 listopada. List, wystosowany przez In Defense of Animals’ Interfaith Vegan Coalition i Plant Based Treaty, wzywa Papieża także do wydania osobnego nauczania o współczującym traktowaniu zwierząt, które cierpią w rolnictwie zwierzęcym zanieczyszczającym Ziemię i przyczyniającym się do głodu na świecie.

Religijne i świeckie organizacje, a też pojedyncze osoby, mogą wesprzeć list wysyłając na adres interfaith@idausa.org mail o następujacej treści:  "Please include my name among the signatories of the letter" + imię, nazwisko i nazwa organizacji/grupy

List w j. angielskim jest dostępny TUTAJ

List w języku polskim jest dostępny TUTAJ 

Więcej Info


Prosimy o encyklikę Animalia Dei! List do Papieża Franciszka

Link do miejsca, gdzie można podpisać ten list jest TUTAJ

Papież Franciszek
Watykan
Wasza Świątobliwość,
Dziękując serdecznie za adhortację Laudate Deum, my którzy za św. Franciszkiem — szczerze uważamy zwierzęta za za braci i siostry — prosimy Waszą Świątobliwość o osobne nauczanie Stolicy Apostolskiej dotyczące moralności w relacjach człowiek — zwierzę.

Więcej Info