Debata wokół raportu "Katolicy i Boże zwierzęta"

Link do nagrania debaty wokół raportu "Katolicy i Boże zwierzęta", zorganizowanej przez Centrum Etyki Chrześcijańskiej na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, z udziałem teologów, etyków i aktywistów: https://youtube.com/live/Rmzmf06BYtM

Debata, która odbyła się 5 czerwca była zarazem pierwszą publiczną konsultacją raportu i otwarciem szerszej dyskusji w środowisku katolików na temat naszego stosunku do czujących zwierząt.Więcej Info