Pomóżcie skończyć z targiem koni w Skaryszewie!!!

6 marca 2019 roku odbędzie się konferencja prasowa dotycząca targu koni tzw. Skaryszewskich Wstępów.
PAP Warszawa ul Bracka 6/8 godzina 11 - 14   https://www.facebook.com/events/300811313969990/

Targ w Skaryszewie to kolejna "wspaniała polska tradycja". Podobna do "tradycji" noszenia duszących się żywych karpi w plastikowych torebkach na Wigilię.Więcej Info


Russocka, Zofia. Dobrze być owieczką

Dobrze być owieczką. Zwłaszcza u księdza Jana, w Naramie, około 20 km od krakowskiego Rynku Głównego. To wieś, gdzie większość mieszkańców pracuje w Krakowie. Dojeżdża tu autobus miejski. „Prawdziwych” gospodarstw już prawie nie ma. Ostatnie konie i krowy znikły ze wsi kilka lat temu. W kilku gospodarstwach pojawiły się kozy. Nawet kury, kaczki i gęsi są rzadkością. Dzieci wiejskie niedługo będą jeździć do ZOO, żeby zobaczyć te zwierzęta. Albo będą myślały, jak wiele dzieci w Austrii i Szwajcarii, że krowa jest w fioletowo-białe łaty.Więcej Info


Ganowicz-Bączyk, Anita. Spór o etykę środowiskową. Wyd WAM, 2009

Książka traktuje o etyce środowiskowej, jako dyscyplinie filozoficznej. Omawia główne nurty etyki środowiskowej (antropocentryzm, biocentryzm i ekocentryzm, holizm), metodologię tej dziedziny: cele, metody, zadania, jak również kryteria oceny oraz trudności teoretyczne i praktyczne, stanowiące wyzwanie dla teoretyków etyki środowiskowej. Zarysowane są też kluczowe dla etyki środowiskowej zagadnienia (problematyka uznania przyrody za przedmiot moralności oraz sposoby wartościowania przyrody.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym osób na co dzień zajmujących się ochroną przyrody. Może być wykorzystane w materiałach edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia oraz stanowić pomoc dla gremiów decyzyjnych różnych szczebli, szczególnie w sytuacjach konfliktu interesów.

Książka dostępna w internecie, m.in. tu: https://wydawnictwowam.pl/sites/wam/files/51870_skrot.pd


Orzecznictwo w sprawach dotyczących zwierząt

Czasem chcemy zareagować widząc, że nie najlepiej dzieje się jakiemuś zwierzęciu, ale boimy się, nie wiemy do końca, czy mamy prawo wtrącać się, czy zgłaszać taką sytuację w gminie lub odpowiedniej organizacji. Czasem nie wiemy też, czy sytuacja jest już naruszeniem prawa. A wystarczy, na przykład, że ktoś nie leczy chorego zwierzęcia, albo przetrzymuje go w za małym pomieszczeniu, albo nie poi.

Pamiętajmy jest strona www Karoliny Kuszlewicz - prawniczki, która omawia na niej przepisy prawa, zamieszcza orzeczenia, uzasadnienia, wyroki, radzi. Tytuł strony to: W imieniu zwierząt http://www.wimieniuzwierzat.com/Więcej Info


Staszku, są inne prace.

Mój sąsiad Staszek, edukowany przez mnie pro-zwierzęco od lat, zakomunikował mi ostatnio, że wyjeżdża do roboty do Austrii. Wyjeżdżał już i wcześniej, do innych krajów, na budowy. Staszek polskie słownictwo ma ograniczone do 100 słów, najczęściej używanych, z tego 30 to te używane na tyłach wiejskiego sklepiku, gdzie stacjonuje, między światowymi wyjazdami. W językach obcych opanował jedynie odpowiedniki tych ostatnich. i nie ukrywam, że te wyjazdy zawsze napawały mnie trochę wstydem, ale trudno, jechał, zarabiał, zarobione przepijał. Takie życie.

Tym razem jednak w jego głosie nie brzmiała duma z wyjazdu, dziwnie był przygaszony. Nie cieszy się Pan, panie Staszku, zapytałam. Eee..., bo Pani wie, to taka praca…nie bardzo przyjemna. To znaczy jaka?, dopytywałam. W rzeźni. Więcej Info


Urbański, Jarosław. Społeczeństwo bez mięsa. Socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu. Znak 2016

Społeczeństwo bez mięsa to książka, dzięki której widać wyraźnie, że odmowa jedzenia mięsa, niezależnie od jej ważnego wymiaru etycznego czy politycznego, jest strategią, która stawia wyzwanie podstawowym mechanizmom kapitalistycznej eksploatacji. Nie jedzenie mięsa nie jest tylko wyborem estetyczno-tożsamościowym, ale okazuje się równie ważnym tematem ekonomii politycznej, jak walki pracownicze i, jak pokazuje to Urbański, ściśle z owymi walkami połączonym.