Katolicy i Boże zwierzęta. Jak wypełniamy zadanie bycia człowiekiem. Raport (in Polish and English)

Ten raport, którego pełny tekst można przeczytać tutaj: Katolicy-i-Boze-zwierzeta-INT.pdf, (English version: Catholics and God's Animals_ eng ) tak naprawdę nie jest o zwierzętach, jest o nas – ludziach. Bóg powierzył ludziom opiekę nad  Ziemią, aby ją uprawiali i doglądali Jego Stworzenia (Rodz. 2, 15).  Obecny kryzys ekologiczny jest kryzysem relacji człowieka z resztą stworzonego świata. Chrześcijańska ekologia integralna w swoich diagnozach, postulatach i rozwiązaniach chce te relacje naprawić: mówi o tym, jak zapobiegać zmianom klimatycznym, brakowi wody, zanieczyszczeniom, zanikowi bioróżnorodności, mówi o niedobrych dla człowieka i społeczeństw skutkach złego gospodarowania Ziemią. Pomija jednak w swoich zaleceniach prawie zupełnie ogromną część STWORZENIA, jaką są ZWIERZĘTA. A one, zwłaszcza ich czująca część nie tylko potrzebuje wielkiej uwagi, ale i zupełnie innego rodzaju troski niż skały, strumienie i powietrze. Potrzebuje ludzkiej moralności i wrażliwości, podobnie jak potrzebują jej ludzie.  Więcej Info