Nowosielski, Jerzy. O herezjach i naszych braciach mniejszych. W: Z. Podgórzec. Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wyd. Łuk, 1993, s. 29-59

Rozmowy z jednym z najznakomitszych malarzy naszych czasów, a przy tym wnikliwym znawcą teologii prawosławnej - Jerzym Nowosielskim.  Wszystkie wypowiedzi artysty łączy żywe odczuwanie istotnych problemów współczesności, pragnienie uczestniczenia, choćby refleksją i przestrogą, w zmieniającej się wokół nas rzeczywistości. ten rozdział poświęcony jest stosunkowi chrześcijan do zwierząt.


Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’. Red. J. Poznański, S. Jaromi. Akademia Ignatianum/WAM, Kraków 2016

Książka nie jest tematycznym ‘komentarzem’ do poszczególnych rozdziałów encykliki Laudato si' papieża Franciszka, a także naukowym ‘rozwinięciem’ myśli, inspiracji, zagadnień itd., zawartych w dokumencie papieskim.


Czaczkowska, Iga. Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia.. Lublin 1998

Pozycja w serii ekumenicznej KUL pt.  "Jeden Pan, jedna wiara", pod redakcją L. Górki, W. Hryniewicza i S. Napiórkowskiego. Książka jest próbą oceny teologiczno-ekologicznych rozważań Światowej Rady Kościołów. Przedstawia w jaki sposób ekologowie rozumieją integralność stworzenia, zawiera dokumenty wiążące teologię z ekologią.


Clough, David. On Animals. Vol. II. Theological Ethics. Bloomsbury, London 2018

The book presents an authoritative and comprehensive survey of human practice in relation to other animals, together with a Christian ethical analysis building on the theological account of animals which David Clough developed in On Animals Volume I: Systematic Theology (2012). It argues that a Christian understanding of other animals has radical implications for their treatment by humans, with the human use and abuse of non-human animals for food the most urgent immediate priority.


Clough, David. On Animals. Vol. I. Systematic Theology. Bloomsbury, London 2012

This volume is a project in systematic theology: a rigorous engagement with the Christian tradition in relation to animals under the doctrinal headings of creation, reconciliation and redemption and in dialogue with the Bible and theological voices central to the tradition. The book shows that such engagement with the tradition with the question of the animal in mind produces surprising answers that challenge modern anthropocentric assumptions. For the most part, therefore, the novelty of the project lies in the questions raised, rather than the proposal of innovative answers to it.