Artykuły autorstwa członków Grupy Chrześcijanie dla Zwierząt

Kardas, Antoni. Dlaczego Bóg przyzwala na cierpienie.

Kardas, Antoni. Krótki szkic teologii zwierząt.

Kardas, Antoni. Pro-life dla wszystkich

 

Niedźwiedzka, Barbara. Zwierzęta we współczesnej moralności katolickiej w Polsce. Edukacja Etyczna, 2023, 1, 20, 39-81

Niedźwiedzka, Barbara. Katolicy i Boże zwierzęta. Raport. Kongres Katoliczek i Katolików. 2023. Webinar:    https://youtu.be/Rmzmf06BYtM

Niedźwiedzka, Barbara. Przemysłowe hodowle zwierząt – środowiskowa i etyczna katastrofa. Nauka dla Przyrody 2021-04-05 (5 kwietnia 2021)

Niedźwiedzka, Barbara. Zwierzęta mają twarz, a zabawa w zabijanie jest niemoralna. Dwa przykłady współczesnej refleksji etycznej. Edukacja Etyczna 2020, 17:150-168 DOI 10.24917/20838972.17.9