Linzey, Andrew. Teologia zwierząt. WAM 2010

Książka jest ważnym głosem w dyskusji o miejscu zwierząt w świecie i o tym, jak chrześcijańska teologia może przyczynić się do właściwego ich traktowania. W pierwszej części pracy autor przedstawia szereg argumentów i zasad teologii zwierząt. W drugiej omawia obszary wykorzystywania zwierząt: eksperymenty, polowanie dla rozrywki, zabijanie dla pożywienia czy inżynierię genetyczną. Linzey jest przekonany, że wiara we wcielonego, miłosiernego Boga może pomóc chrześcijanom dostrzec cierpienia istot stworzonych.


Św. Izaak Syryjczyk

[miłosierne serce] Jest to serce, w którym płonie miłość dla całego stworzenia, dla ludzi, ptaków, dla dzikich zwierząt […] dla wszystkich stworzeń. …. Dlatego właśnie taki człowiek nigdy nie ustaje w modłach za zwierzęta…”  (Św. Izaak Syryjczyk)

                                               za: Andrew Linzey. Teologia zwierząt. WAM 2010, s. 101


Albert Schweitzer

„Losem każdej prawdy jest stanie się przedmiotem żartów, zanim stanie się czymś ogólnie przyjętym” (Albert Schweitzer)

Za: A.Linzey and T. Regan (Red.)  Animals and Christianity. A book of readings.


Albert Schweitzer

„Człowiek etyczny nie boi się, że inni wyśmieją go i nazwą sentymentalnym.”  (Albert Schweitzer)

Za: A.Linzey and T. Regan (Red.)  Animals and Christianity. A book of readings.


Albert Schweitzer

„Ludzie będą zdumieni tym, jak wiele czasu potrzebowali, zanim się nauczyli postrzegać bezmyślnie krzywdzenie życia, jako rzecz nie do pogodzenia z etyką” (Albert Schweitzer)


Katechizm Kościoła Katolickiego

„Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia jest sprzeczne z godnością człowieka” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2418)


Franciszek

Mamy „uprawiać i doglądać” ogród świata (Księga Rodzaju 2, 15). Papież Franciszek wyjaśnia, że „doglądanie oznacza chronienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie” (Encyklika Laudato si')


Franciszek

„Obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś sposób przekłada się na sposób traktowania innych ludzi. Serce jest jedno…” Franciszek (Laudato Si, s.23)


Jan Paweł II

„Stwórca chciał, aby człowiek korzystał z przyrody jako rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksplorator.”


Kern,  Ludwik Jerzy. Cztery łapy. Wydawnictwo Literackie 2017

Dowcipne, liryczne, ciepłe, pełne miłości i przyjaźni dla zwierząt wiersze o psach i ich właścicielach Ludwik Jerzy Kern pisze więc o psich psotach, poważnie o psich problemach, wesoło o wspólnych zabawach i z tęsknotą o odchodzących psach - przyjacielach.


Jarosław Iwaszkiewicz. Ptaki

Ptaki w wierzbach się zgęściły

otrząsają liście z ros

siadły w rzędzie nastroszone

sójka kukułka i kos

Więcej Info


Bożek, Jacek. O zmienianiu świata. Droga wojowników Gai. Klub Gaja 2013

Opracowanie gromadzące najważniejsze wiadomości o Klubie Gaja, jego genezę i kluczowe dla rozwoju zespołu osiągnięcia w inicjowanych kampaniach społecznych, dla zwierząt i środowiska naturalnego; w prowadzonej edukacji ekologicznej, działalności artystycznej, w kraju i za granicą.