Warsztaty i spotkania prowadzone przez członków Grupy Chrześcijanie dla Zwierząt

Od najnowszych:

2024

 • Czy Nowy Testament milczy o zwierzętach. Rozmowa Barbary Niedźwiedzkiej z biblistką dr Anną Wajdą. Kraków, Piwnica Powszechna, 13 czerwca 2024.
 • Warsztat dla dzieci "Kochaj, pomagaj nie krzywdź" i udział w Panelu w Dworku Białoprądnickim na imprezie "Kundel Bury i Kocury". Barbara Niedźwiedzka. Kraków, 9 czerwca 2024. Zdjęcia
 • Prawa Zwierząt czy ich dobrostan. Spotkanie z prof. Dorotą Probucką. Prowadzenie - Barbara Niedźwiedzka. Kraków, Piwnica Powszechna, 6 czerwca 2024
 • Cena jedzenia. Prezentacja. Barbara Niedźwiedzka. Kraków, Piwnica Powszechna 23 maja 2024
 • Obecność Chrześcijan dla Zwierząt na demonstracji pod Sejmem w sprawie bezdomności zwierząt. Bartłomiej Gardoliński, Anna Przyrowska.
 • Obecność i wystąpienie Chrześcijan dla Zwierząt na Ogólnopolskim Kongresie Zapobiegania Bezdomności w Wieruszowie 21 marca 2024. Bartłomiej Gardoliński i Aleksander Kędziorek.
 • Spotkanie z Dariuszem Gzyrą, pt. "Sztuka rozpamiętywania". Spotkanie prowadziła B. Niedźwiedzka. 26 stycznia 2024, Kraków. Piwnica Powszechna. Zdjęcia 
 • REIWA - uwolnić delfiny! Pokaz filmu i dyskusja. Prowadzenie B. Niedźwiedzka. Kraków. Piwnica Powszechna.
 • Niewidzialne stworzenie zwierzęta w chrześcijańskiej ekologii i moralności. Prezentacja B. Niedźwiedzkiej na Spotkaniu w Klubie "Tygodnika Powszechnego" w Zielonej Górze, 5 marca 2024
 • Niewidzialne stworzenie. Zwierzęta w chrześcijańskiej ekologii integralnej i moralności. Prezentacja B. Niedźwiedzkiej u oo. Dominikanów, Łódź, ul. Zielona 13, 15 kwietnia 2024.
 • Spotkanie z dr Anną Wajdą o podejściu człowieka do zwierząt w Starym testamencie. pt. "Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu". Prowadziła spotkanie B. Niedźwiedzka
 • Birdwatching i Story. Spotkanie z Krzysztofem Story - reporterem Tygodnika Powszechnego piszącym o relacjach z naturą,'. Prowadzenie Barbara Niedźwiedzka.

 

2023

 • Wystąpienie: Enlarge the Circle of Compassion: An Introduction to Animals as a Christian Concern. Part 1. Why is the issue urgent? Barbara Niedźwiedzka. Na spotkaniu Eco Spirituality workshop in Taizé (Francja), 18 listopada 2023.
 • Poszerzmy krąg moralności. Prezentacja i dyskusja z członkami Klubów "Tygodnika Powszechnego" na spotkaniu w Mąchocicach Wielkich, lato 2023. Bartłomiej Gardoliński i Barbara Niedźwiedzka.
 • Prezentacja Raportu Katolicy i Boże zwierzęta. Kongres Katoliczek i Katolików. 2023. Webinar. Barbara Niedźwiedzka i Bartłomiej Gardoliński. Sam Raport TUTAJ
 • Warsztat dla dzieci "Kochaj, pomagaj nie krzywdź" w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki na imprezie "Kundel Bury i Kocury". Barbara Niedźwiedzka. Kraków, 25 kwietnia 2023. Zdjęcia

2022

 

 


Dotarłyśmy ze "sprawą zwierząt" do Taizé

W klasztorze Taizé we Francji w dniach 16-19 listopada 2023 roku odbyła się trzecia już edycja rekolekcji ekologiczno-duchowych pt. "Umiejętność ekologicznego nawrócenia: Inspiracja z Ora et Labora". Rekolekcje te organizowane są przez European Laudato Si’ Alliance (ELSiA), do którego to sojuszu należą: Caritas Europa, Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE), The Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), Don Bosco International, Jesuit European Social Centre (JESC), Justice and Peace Europe oraz Laudato Si’ Movement.

Celem tych organizacji, jak i Sojuszu jest promowanie katolickiej ekologii integralnej, zarówno w odniesieniu do polityki ochrony środowiska, jak i kwestii sprawiedliwości społecznej oraz wspieranie europejskich ruchów katolickich zaangażowanych we wdrażanie postulatów encykliki Laudato si’ papież Franciszka. Program spotkania, w którym uczestniczyli ekolodzy z 11 krajów obejmował wgląd w Regułę św. Benedykta, zrównoważony ekonomiczny rozwój w kontekście wiary, znaczenie odpoczynku inspirowanego żydowską tradycją "szabatu".

Dla tego to zgromadzenia miałyśmy honor poprowadzić wraz z Estelą Torres (Fraternite pour le Respect Animal, Francja) warsztat zatytułowany „Poszerzmy krąg współczucia. Wprowadzenie do chrześcijańskiej troski o zwierzęta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mówiłyśmy o współczesnym bezwzględnym traktowaniu i wykorzystywaniu zwierząt przez ludzi w przemysłowych hodowlach, odłowie ryb, ale też w rozrywce. Przedstawiłyśmy powody, dla których chrześcijanie powinni się temu przeciwstawiać. Połączyłyśmy to z dyskusją, zakończoną krótką piękną medytacją.

Zaproszenie do Taizé było następstwem naszego, mojego i Esteli, kilkuletniego zaangażowania w sprawę włączenia problemu zwierząt w zakres zainteresowań ekologii integralnej. Starania te zostały uwieńczone niedawno zaproszeniem Chrześcijan dla Zwierząt - Polska i FRA do grupy roboczej Laudato si’ Action Platform (Platformy Działania Laudato si’). Prace w KKIK nad raportem „Katolicy i Boże zwierzęta” (raport jest dostępny także w j. angielskim), były dla mnie osobiście bardzo dobrą bazą dla zabierania głosu na ten temat.

Nasz warsztat spotkał się z dużym zainteresowaniem. To bodaj pierwszy raz, kiedy sprawa przemysłu zwierzęcego, jego etycznych i ekologicznych konsekwencji była tak wyraźnie wyartykułowana w środowisku katolickich ekologów. Niektórych uczestników po raz pierwszy skłonił do refleksji nad nawykami żywieniowymi, a też nad tym, dlaczego nie mówi się głośno o skutkach dla klimatu, przyrody i dla ludzkiego życia i zdrowia obecnych sposobów produkowania żywności. To wciąż martwe pole ekologicznego myślenia. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie mówi o tym papież Franciszek, dlaczego nie mówi się o tym prawie nic na szczytach klimatycznych? Zostawiam to pytanie Państwa namysłowi?

Samo Taizé jest wspaniałym przykładem, jakże rzadkim wciąż w naszym Kościele,  wdrażania w codzienności założeń ekologii integralnej. To prostota życia, połączenie wiary z troską o naturę, rezygnacja ze wszystkiego co zbędne, staranie o to, aby, na ile to możliwe produkować żywność we własnym zakresie, sprzedawać i gospodarować lokalnie (Bracia uprawiają ogród, hodują pszczoły, wyrabiają tez ceramikę, co pomaga w utrzymaniu wspólnoty), minimalizować odpady. Nasze posiłki były wegetariańskie i niezwykle proste.

Niezwykłym doświadczeniem było też regularne przeplatanie pracy modlitwą i medytacją, na którą 3 razy dziennie głośno wzywają dzwony. Ten czas był nie tylko czasem ciągłego nawiązywania łączności z Bogiem, ale też po prostu czasem odpoczynku, dodającymi sił i energii.

Wspaniałe doświadczenie! Podobne ośrodki powinny powstawać wszędzie, a ekumeniczny charakter wspólnoty i styl życia to żywy przykład, co znaczy żyć ekologicznie i łączyć to z wiarą. I jakże cieszymy się, że mogłyśmy wystąpić w imieniu naszych sióstr i braci — zwierząt.

 

Barbara Niedźwiedzka

Chrześcijanie dla Zwierząt — Polska


COP28: Liderzy organizacji zrzeszonych w Interfaith Vegan Coalition wzywają Papieża, aby na szczycie klimatycznym zabrał głos w sprawie emisji z przemysłowych hodowli zwierząt

Ponad 50 pro zwierzęcych i ekologicznych organizacji religijnych napisało 21 listopada 2023 r. list do papieża Franciszka, popierając ukryte przesłanie zawarte w jego ostatniej adhortacji apostolskiej, Laudate Deum, i wzywając do bezpośredniego odniesienia się do negatywnego wpływu rolnictwa zwierzęcego na klimat, w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Dubaju, zaczynającej się 30 listopada. List, wystosowany przez In Defense of Animals’ Interfaith Vegan Coalition i Plant Based Treaty, wzywa Papieża także do wydania osobnego nauczania o współczującym traktowaniu zwierząt, które cierpią w rolnictwie zwierzęcym zanieczyszczającym Ziemię i przyczyniającym się do głodu na świecie.

Religijne i świeckie organizacje, a też pojedyncze osoby, mogą wesprzeć list wysyłając na adres interfaith@idausa.org mail o następujacej treści:  "Please include my name among the signatories of the letter" + imię, nazwisko i nazwa organizacji/grupy

List w j. angielskim jest dostępny TUTAJ

List w języku polskim jest dostępny TUTAJ 

Więcej Info


Prosimy o encyklikę Animalia Dei! List do Papieża Franciszka

Link do miejsca, gdzie można podpisać ten list jest TUTAJ

Papież Franciszek
Watykan
Wasza Świątobliwość,
Dziękując serdecznie za adhortację Laudate Deum, my którzy za św. Franciszkiem — szczerze uważamy zwierzęta za za braci i siostry — prosimy Waszą Świątobliwość o osobne nauczanie Stolicy Apostolskiej dotyczące moralności w relacjach człowiek — zwierzę.

Więcej Info


The exhortation Laudate Deum. Hidden in the content, forgotten in the eyes of the Church - animals  

We recently received Pope Francis' new ecological exhortation Laudate Deum, a follow-up to the socio-ecological encyclical Laudato si'. Its text reverberates with apocalyptic tones. International agreements, declarations, and commitments have failed to stop the devastation of the Earth's environment and climate. Global greenhouse gas emissions are rising, the necessary transformations are going too slowly, and no targets have been met. We may be approaching the acknowledged tipping point for global warming of 1.5˚ C in just a few years (and not, as assumed in the 2018 climate target, around 2050). If we do not radically and quickly change how we manage the climate crisis, we will continue to slide into the hot abyss without hope of rescue. Więcej Info


Wybory 2023. Zwierzęta mają tylko nas!

Za tydzień będziemy decydować, kto będzie rządził w Polsce. Każdy z nas ma swoje preferencje, swoje trudne dylematy. Sądzę, że niewiele osób nie ma wątpliwości czy partia na którą zagłosuje spełnia wszystkie wyobrażenia o tym, jak państwo ma być rządzone. Do tego polityka to przede wszystkim obszar mądrych kompromisów. Do tego, nawet jak podoba się nam program, to już niekoniecznie każdy kandydat. Karkołomne zadanie.

Ale pamiętajcie, niektórzy z nas, a nie jest nas tak wielu, mogą być głosem tych, którzy głosu nie mają: dzieci, zwierzęta. TYLKO MY możemy być ich głosem!!

Daję Wam tu ściągi i podpowiedzi, jakie są deklaracje i stanowiska poszczególnych kandydatów w okręgach wyborczych i partii w odniesieniu do zwierząt. Posłużcie się nimi dokonując wyboru!!

Poradnik: Wszystko o głosowaniu dla zwierząt w wyborach 2023

Ranking organizacji działających na rzecz zwierząt

Tu do pobrania i rozpowszechniania plakat zachęcający do głosowania na rzecz zwierząt

Zwierzęta mają tylko nas!


Debata wokół raportu "Katolicy i Boże zwierzęta"

Link do nagrania debaty wokół raportu "Katolicy i Boże zwierzęta", zorganizowanej przez Centrum Etyki Chrześcijańskiej na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, z udziałem teologów, etyków i aktywistów: https://youtube.com/live/Rmzmf06BYtM

Debata, która odbyła się 5 czerwca była zarazem pierwszą publiczną konsultacją raportu i otwarciem szerszej dyskusji w środowisku katolików na temat naszego stosunku do czujących zwierząt.Więcej Info


Katolicy i Boże zwierzęta. Jak wypełniamy zadanie bycia człowiekiem. Raport (in Polish and English)

Ten raport, którego pełny tekst można przeczytać tutaj: Katolicy-i-Boze-zwierzeta-INT.pdf, (English version: Catholics and God's Animals_ eng ) tak naprawdę nie jest o zwierzętach, jest o nas – ludziach. Bóg powierzył ludziom opiekę nad  Ziemią, aby ją uprawiali i doglądali Jego Stworzenia (Rodz. 2, 15).  Obecny kryzys ekologiczny jest kryzysem relacji człowieka z resztą stworzonego świata. Chrześcijańska ekologia integralna w swoich diagnozach, postulatach i rozwiązaniach chce te relacje naprawić: mówi o tym, jak zapobiegać zmianom klimatycznym, brakowi wody, zanieczyszczeniom, zanikowi bioróżnorodności, mówi o niedobrych dla człowieka i społeczeństw skutkach złego gospodarowania Ziemią. Pomija jednak w swoich zaleceniach prawie zupełnie ogromną część STWORZENIA, jaką są ZWIERZĘTA. A one, zwłaszcza ich czująca część nie tylko potrzebuje wielkiej uwagi, ale i zupełnie innego rodzaju troski niż skały, strumienie i powietrze. Potrzebuje ludzkiej moralności i wrażliwości, podobnie jak potrzebują jej ludzie.  Więcej Info


Czy ten słoń zapisze się w historii Kościoła?

Czytam… i nie wierzę: „Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski zdobył się w sobotę na gest, który wywołał zdumienie i został uwieczniony na zdjęciach i nagraniach: położył się na arenie cyrkowej, by pokazać, że nie boi się słonia. Zwierzę delikatnie przeszło nad nim. Wywołało to zachwyt widzów, których kardynał zabrał do cyrku w Rzymie: ubogie rodziny, bezdomnych, alkoholików, narkomanów, uchodźców”.Więcej Info


Zanim zjecie kromkę z pachnącą szynką...

Świnie domowe charakteryzują się silnym instynktem stadnym i nawiązują miedzy sobą rozmaite relacje. Każde stado zajmuje określone terytorium, a jego przewodnikiem jest najstarsza, najbardziej doświadczona locha. W matriarchalnym stadzie panuje ścisła hierarchia, a jego członkowie lubią się lub nie lubią, czasem nawiązują trwające całe życie przyjaźnie. Więcej Info