Nasi bracia mniejsi. Ethos 2013, 26, 2

Monograficzny zeszyt czasopisma ETHOS  kwartalnika Instytutu Jana Pawła II KUL (2013, 26, 2(102)) pt. „Nasi bracia mniejsi” poświęcony poświęcony jest namysłowi nad aksjologicznym statusem zwierząt oraz zagadnieniu, czy zwierzętom przysługują określone uprawnienia, a jeśli tak, to jaka jest natura tych uprawnień oraz jakie rodzą one postulaty dla teorii etycznych. Zagadnienie etyki postępowania wobec zwierząt (ang. animal ethics) jest szeroko dyskutowane we współczesnej kulturze Zachodu zarówno na poziomie debaty publicznej, jak i dyskusji naukowych prowadzonych przez filozofów (w szczególności etyków), teologów, antropologów kultury, etologów, socjologów i psychologów.


Ślipko Tadeusz. Bioetyka. Najważniejsze problemy. Wyd. Petrus, 2009, Kraków

Bioetyka stała się częścią życia. Wymknęła się z laboratoriów, spod mikroskopów, z probówek, przechowujących tkanki w temperaturze ciekłego azotu, przeniknęła mury laboratoriów, klinik i szpitali, by dotrzeć do ludzi, borykających się z trudnymi problemami, stawiających fundamentalne pytania, stojące blisko życia:
- Czy embrion to już człowiek?
- Czy można sklonować czowieka?
- Czy można pogodzić ewolucję z nauką Kościoła?

Jest to najważniejsza książka, uznanego etyka o międzynarodowym autorytecie, o. Tadeusza Ślipko SJ, zakorzeniona w badaniach naukowych, podejmująca takie zagadnienia, jak:
- ewolucja
- sztuczne zapłodnienie
- diagnostyka prenatalna
- klonowanie
- transplantacje narządów i krwiodawstwo
- eutanazja
- świat zwierząt w świetle etyki
- manipulacje genetyczne
- sterylizacja i kastracja
- stosowanie środków znieczulających (anestezja)
- kara śmierci i samobójstwo
- AIDS i wiele innych problemów


Starowiejski, Marek. Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach. WAM 2014

To zbiór opowiadań o zwierzętach, który pokazuje serdeczny do nich stosunek, a także ich bogatą symbolikę. Zawiera teksty głównie z Biblii, apokryfów, opowiadań o męczennikach, literatury monastycznej, czy poezji. Utwory zostały starannie dobrane, tak by były ciekawe, różnorodne i reprezentatywne. Przede wszystkim jednak mają być bardziej tekstami do czytania niż zbiorem materiałów naukowych.


Smykowski, Krzysztof. Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Wyd. KUL, Lublin 2017

Książka przedstawia zasady etyczne wykorzystania zwierząt w eksperymentach medycznych, na gruncie teologicznomoralnym. Ukierunkowuje człowieka współczesnej wrażliwości na prawa zwierząt oraz jest próba stworzenia zestawu zasad ogólnych do oceny szczegółowych działań w tym zakresie.


Probucka, Dorota. Etyczne potępienie myślistwa. Universitas, 2020

Książka pokazuje ona z szerokiej perspektywy problem myślistwa: prawnej, językowej, etycznej, ewolucyjnej, kulturowej, społecznej, egzystencjalnej i teologicznej. Jest niezwykle dogłębnie przemyślanym zbiorem tekstów zawierających argumentacje przeciwko myślistwu (…) i określa strategie zmian społecznych związanych z eliminacją myślistwa z kulturowych wzorców zachowań.


Nowosielski, Jerzy. O herezjach i naszych braciach mniejszych. W: Z. Podgórzec. Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wyd. Łuk, 1993, s. 29-59

Rozmowy z jednym z najznakomitszych malarzy naszych czasów, a przy tym wnikliwym znawcą teologii prawosławnej - Jerzym Nowosielskim.  Wszystkie wypowiedzi artysty łączy żywe odczuwanie istotnych problemów współczesności, pragnienie uczestniczenia, choćby refleksją i przestrogą, w zmieniającej się wokół nas rzeczywistości. ten rozdział poświęcony jest stosunkowi chrześcijan do zwierząt.


Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’. Red. J. Poznański, S. Jaromi. Akademia Ignatianum/WAM, Kraków 2016

Książka nie jest tematycznym ‘komentarzem’ do poszczególnych rozdziałów encykliki Laudato si' papieża Franciszka, a także naukowym ‘rozwinięciem’ myśli, inspiracji, zagadnień itd., zawartych w dokumencie papieskim.


Czaczkowska, Iga. Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia.. Lublin 1998

Pozycja w serii ekumenicznej KUL pt.  "Jeden Pan, jedna wiara", pod redakcją L. Górki, W. Hryniewicza i S. Napiórkowskiego. Książka jest próbą oceny teologiczno-ekologicznych rozważań Światowej Rady Kościołów. Przedstawia w jaki sposób ekologowie rozumieją integralność stworzenia, zawiera dokumenty wiążące teologię z ekologią.


Clough, David. On Animals. Vol. II. Theological Ethics. Bloomsbury, London 2018

The book presents an authoritative and comprehensive survey of human practice in relation to other animals, together with a Christian ethical analysis building on the theological account of animals which David Clough developed in On Animals Volume I: Systematic Theology (2012). It argues that a Christian understanding of other animals has radical implications for their treatment by humans, with the human use and abuse of non-human animals for food the most urgent immediate priority.


Clough, David. On Animals. Vol. I. Systematic Theology. Bloomsbury, London 2012

This volume is a project in systematic theology: a rigorous engagement with the Christian tradition in relation to animals under the doctrinal headings of creation, reconciliation and redemption and in dialogue with the Bible and theological voices central to the tradition. The book shows that such engagement with the tradition with the question of the animal in mind produces surprising answers that challenge modern anthropocentric assumptions. For the most part, therefore, the novelty of the project lies in the questions raised, rather than the proposal of innovative answers to it.


Modliliśmy się wspólnie z całym światem za stworzenie

“Wszystkie stworzenia są ze sobą powiązane, każde z nich musi być doceniane z miłością i podziwem, a my wszyscy, istoty stworzone, potrzebujemy siebie nawzajem.” (LS:42) – to przewodnie słowa obchodów 5-tej rocznicy opublikowania przez papieża Franciszka encykliki Laudato si’.Więcej Info


Dröscher, Vitus B. Reguła przetrwania. Jak zwierzęta radzą sobie z niebezpieczeństwami

Książka Reguła przetrwania otwiera oczy na wiele istotnych mechanizmów i zasad istniejących w świecie natury. Autor pokazuje zjawiska i zależności, których postronny obserwator fauny z pewnością nie zauważy.

Natura bywa gwałtowna i nieprzewidywalna, a życie na wolności wiąże się z koniecznością codziennego zdobywania pożywienia, bezpiecznej kryjówki, czy po prostu przeżycia kolejnego dnia. W świecie fauny rządzi okrutne prawo silniejszego, u którego podstaw leży naturalny łańcuch pokarmowy. Jak świat światem większe osobniki zjadają mniejsze, a niektóre gatunki muszą walczyć między sobą o panowanie na określonym terytorium. Z pozoru ten świat przypomina pełen chaosu i przypadkowości zwierzęcy tygiel. W rzeczywistości jest to jednak zorganizowany i harmonijny system wzajemnych zależności.

Autor przybliża czytelnikowi zwierzęce sposoby na przetrwanie. Barwny język książki przenosi nas do świata fauny, który przypomina poniekąd ludzkie społeczności. Dröscher pokazuje, jak zdeterminowane potrafią być zwierzęta, by nie dać się zabić. Ten specyficzny instynkt przetrwania jest właściwy także człowiekowi. Można tu zresztą zaobserwować wiele podobieństw pomiędzy zachowaniami zwierząt, a zachowaniami jednostek ludzkich w obliczu zbliżającego się zagrożenia.